Wat is uw testament-moment?

Wat is jóuw testament-moment? De nieuwe liefde van je leven ontmoet? Je eerste kleinkind geboren? Of een schoonzoon die toch niet zo ideaal blijkt te zijn? Op zo’n moment denk je niet meteen aan een testament. Terwijl het dan juist belangrijk is om zaken goed te regelen!

Of u heeft al een testament en bent benieuwd of wat daarin staat nog klopt met uw huidige leefsituatie. Of zijn er misschien nog verwijzingen naar oude wetten en fiscale regels?

Met een testament bepaalt u zelf wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Laat deze wensen goed aansluiten op uw persoonlijke situatie voor nu en in de toekomst. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn.

Afhankelijk van uw situatie bevat deze checklist tussen de 15 en 40 vragen. Sommige vragen kunt u snel beantwoorden, over andere wilt u misschien wat langer nadenken. Neem hier ook de tijd voor. Het gaat om wat u belangrijk vindt. Weet u niet op elke vraag een antwoord? Geen probleem. U kunt bij de notaris terecht voor meer uitleg of advies over de mogelijkheden in uw persoonlijke situatie.

Aan het eind ontvangt u een overzicht met de belangrijkste aandachtspunten op basis van uw antwoorden. Deze informatie kunt u als voorbereiding gebruiken op uw gesprek met de notaris. U kunt deze antwoorden online lezen of printen.