Flex B.V.

Het is eenvoudiger geworden om een B.V. op te richten en voor een ondernemer zijn er meer mogelijkheden om een B.V. in te richten volgens zijn eigen wensen. De toegenomen flexibiliteit kan alleen ingezet worden door een goede afstemming tussen de wens van de opdrachtgever, de notaris en onze medewerkers. (Te) complexe statuten zijn wellicht aardig voor de jurist, maar de klant vraagt er veelal niet om. Daar waar nodig moeten de statuten juist eenvoudig op maat gemaakt worden zonder complexe structuur.