Recreatie

Ons kantoor is gespecialiseerd in de begeleiding bij aan- en verkoop van recreatie ondernemingen/parken, alsmede de verkaveling van dergelijke terreinen. Voorts kunnen wij adviseren op het gebied van de opzet van een verkavelingtraject. Welke vorm is voor een specifiek terrein het meest geschikt, gelet op omvang, doelgroep, bestemmingsplan en gewenste doorloop tijd.
Ook het opstellen van de bijkomende algemene voorwaarden, parkreglementen, erfpacht voorwaarden, en het opstellen van koopovereenkomsten voor de individuele kopers, behoort tot onze dagelijkse praktijk.

Fiscaal kenschetst de recreatie sector zich op het terrein van de BTW en de overdrachtsbelasting als bijzonder ten opzichte van het reguliere vastgoed. Een belangrijk aspect is hierbij of er sprake is van een roerend- of onroerende zaak.